Szpital im. Jana Pawła II »

Szpital im. Jana Pawła II

Szpital
Adres:

ul. Kościuszki 15

67-200 Głogów (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8373211

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział rehabilitacji leczniczej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział ginekologiczno -położniczy z oddziałem położniczym rooming-in

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział neonatologiczny - patologii noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym i pododdziałem alergologii dziecięcej

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia neonatologiczna - patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia stwardnienia rozsianego

Poradnia stwardnienia rozsianego

Pracownia audiologiczno - foniatryczna

Pracownie inne

Pracownia badań autopsyjnych

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia parametryczna

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia ultrasonografii

Pracownia USG

Pracownie badań czynnościowych

Pracownie inne

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital im. Jana Pawła II należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

Adres:

ul. Kościuszki 15

67-200 Głogów (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8373211

Fax:

076-8358404

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

693-12-47-303

REGON:

000308784