Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń »

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń

Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5022000

Fax:

022-5022139

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

522-00-02-535

REGON:

000288930

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

I Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Szpital
Adres:

ul. Nowogrodzka 59

02-006 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021239

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

I Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

II Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021797

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

II Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Szpital
Adres:

ul. Nowogrodzka 59

02-006 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021783

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Chirurgii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Intensywnego Nadzoru Chirurgicznego

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział Neurotraumatologii

Oddział neurochirurgiczny

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Leczenia Chorób Sutka

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej

Pracownie inne

Klinika Chorób Wenerycznych

Szpital
Adres:

ul. Koszykowa 82 A

02-008 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021313

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dermatologii i Wenerologii

Oddział chorób zakaźnych

Poradnia Dermatologii i Wenerologii

Poradnia wenerologiczna

Pracownia Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

Pracownie inne

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021144

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Pracownia Echokardiograficzna

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Gastroskopowa

Pracownie inne

Pracownia Holterowska

Pracownie inne

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Klinika Dermatologiczna

Szpital
Adres:

ul. Koszykowa 82 A

02-008 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021324

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kobiecy

Oddział dermatologiczny

Oddział Męski

Oddział dermatologiczny

Pododdział Alergologiczny

Oddział alergologiczny

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział dermatologiczny

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Pracownia Badań Klinicznych Leków

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Alergologicznej

Pracownie inne

Pracownia Fotobiologii i Fototerapii

Pracownie inne

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia Immunodermatologii

Pracownie inne

Pracownia Krioterapii

Pracownie inne

Pracownia Laseroterapii

Pracownie inne

Pracownia Mikologii

Pracownie inne

Pracownia Zabiegowa

Pracownie inne

Pracownia Zakarzeń HPV

Pracownie inne

Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Szpital
Adres:

ul. Nowogrodzka 59

02-006 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021641

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Immunoterapii i Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Intensywnej Opieki

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Poradnia Immunologiczna

Poradnia immunologiczna

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Transplantologiczna

Poradnia transplantologiczna

Pracownia EKG

Pracownie inne

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii

Szpital
Adres:

ul. Nowogrodzka 59

02-006 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021232

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Medycyny Transplantacyjnej

Oddział transplantologiczny

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Histopatologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki zabiegowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Stacja Dializ

Stacja dializ

Klinika Okulistyki

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021554

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

0-22 502-16-84, 0-22 502-15-76

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział I - Ortopedia Dzieci

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział II - Ortopedia Dorosłych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział III - Traumatologia Narządu Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział IV - Zapaleń Kości

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział V - Chirurgia Rekonstrukcyjna i Chirurgia Ręki

Oddział chirurgii ręki

Oddział VI - Chirurgia Kolana

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Leczenia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Leczenia Wady Postawy i Nabytych Deformacji Narządu Ruchu

Poradnia wad postawy

Poradnia Ortotyki i Prototyki Narządu Ruchu

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna Dla Dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pracownia Rehabilitacji

Pracownie inne

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Szpital
Adres:

ul. Starynkiewicza 1/3

02-015 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021460

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Andrologiczny

Oddział endokrynologiczny

Oddział Ginekologii Operacyjnej

Oddział ginekologiczny

Oddział Ginekologii Zabiegowo-Septycznej

Oddział ginekologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Patologii Ciąży

Oddział patologii ciąży

Oddział Położniczy z Traktem Porodowym

Oddział położniczy

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział ginekologiczny

Poradnia Andrologiczna

Poradnia andrologiczna

Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Leczenia Niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Położniczo-Gineklogiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Pracownia Biochemii Klinicznej

Pracownie inne

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownia Wspomaganego Rozrodu

Pracownie inne

Klinika Urologiczna

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

22 502 17 14

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Oddział Urologiczny (A i B)

Oddział urologiczny

Pododdział Jednodniowych Hospitalizacji

Oddział urologiczny

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Endourologii i ESWL

Pracownie inne

Pracownia RTG i USG

Pracownie inne

Pracownia Urodynamiczna

Pracownie inne

Oddział Medycyny Ratunkowej

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5021323

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Poradnie Przyszpitalne

Przychodnia
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5022000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Lekarza Zakładowego

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń

Szpital
Adres:

ul. Lindleya 4

02-005 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-5022000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Centralne Laboratorium

Pracownia diagnostyczna

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział intensywnej terapii

Pracownia Diagnostyki Immunologicznej

Pracownie inne

Pracownia Zgodności Tkankowej

Pracownie inne

Samodzielna Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

Pracownie inne

Samodzielna Pracownia Specjalistyczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Anestezjologii

Dział anestezjologii

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Zakład Immunologii Klinicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zakład Ortodoncji

Poradnia ortodontyczna

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Zakład Radiologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Stomatologii Dziecięcej

Poradnia stomatologiczna

Zakład Stomatologii Zachowawczej

Poradnia stomatologiczna