Szpital Kliniczny - Oddziały Lecznicze »

Szpital Kliniczny - Oddziały Lecznicze

Szpital
Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308002

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Salą "R"

Oddział kardiologiczny

Kliniczny Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Kliniczny Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Kliniczny Oddział Psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Kliniczny Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Klinika Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Klinika Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej

Oddział terapii jodem

Oddział dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii

Oddział endokrynologiczny

Oddział Gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Geriatryczny

Oddział geriatryczny

Oddział Ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Onkologiczny

Oddział onkologiczny

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział Torakochirurgii

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpital Kliniczny - Oddziały Lecznicze należy do ZOZ:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Adres:

ul. Wrocławska 1-3

30-901 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6308002

Fax:

012-6308016

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

677-20-81-964

REGON:

351506868