Szpital Kliniczny »

Szpital Kliniczny

Szpital, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa
Adres:

ul. Długa 1/2

61-848 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8549000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny Kardiochirurgii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziałów Chirurgicznych

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziałów Onkologicznych

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziału Okulistyki

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział Patomorfologii Nowotworów

Pracownie inne

Hospicjum Domowe

Hospicja domowe

Hospicjum Stacjonarne

Hospicja stacjonarne

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Farmakologii Klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Hematologii Diagnostycznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Mikrobiologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Nr 1

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Nr 2

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Nr 3

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - A

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń - C

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń - D

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Dziennego Pobytu Hospicjum Palium

Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej

Oddział Ginekologii Onkologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

Oddział hematologiczny

Oddział Kardiochirurgii - E

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Kardiologii - F

Oddział kardiologiczny

Oddział Kardiologii - G

Oddział kardiologiczny

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Nadciśnienia Tętniczego "H"

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych

Oddział chorób metabolicznych

Oddział Okulistyki - K

Oddział okulistyczny

Oddział Pulmonologii

Oddział pulmonologii

Ośrodek Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział Hematologii i Transplantacji

Oddział transplantacji szpiku

Pododdział Udarowy

Oddział neurologiczny

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Antynikotynowa

Poradnia antynikotynowa

Poradnia Badań Okresowych

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Serca

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Sutka

Poradnia onkologiczna

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia Leczenia Tlenem

Zespół domowego leczenia tlenem

Poradnia Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych

Poradnia chorób metabolicznych

Poradnia Obrzęku Limfatycznego

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

Poradnia Ogólna Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Okulistyczna Dziecięca

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia Okulistyczna Siatkówki

Poradnia okulistyczna

Poradnia Pulmonologii

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Pulmonologii Wieku Rozwojowego

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Transplantacji Szpiku

Poradnia transplantacji szpiku

Poradnia Wad Serca

Poradnia wad serca

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownie inne

Pracownia Badań Nieinwazyjnych Chorób Naczyń

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Układu Oddechowego

Pracownia endoskopii

Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Nadciśnienia Tętniczego

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Rytmu Serca

Pracownie inne

Pracownia Echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia Elekrofizjologii Serca

Pracownie inne

Pracownia Elektrofizjologii Narządu Wzroku

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia Ergometrii

Pracownie inne

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia Hemodynamiki Serca

Pracownie inne

Pracownia Immunologii Diagnostycznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Pracownia Naczyniowa

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Ogólna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Perymetrii Okulistycznej

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia Testów Wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia Tomografu Komputerowego

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG Doppler

Pracownia USG

Pracownia USG i Angiografii Fluoresceinowej

Pracownie inne

Pracownia Zaburzeń Oddychania Podczas Snu

Pracownie inne

Sekcja Psychologii Klinicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Sekcja Rehabilitacji

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Sekcja Żywienia Pozajelitowego

Pracownie inne

Szpital Kliniczny należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Przemienienia Pańskiego Akademii Medycznej w Poznaniu

Adres:

ul. Długa 1/2

61-848 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8549000

Fax:

061-8529472

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

778-13-43-588

REGON:

000288828