Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

758-81-78 w.101

Fax:

758-78-13 w.170

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

534-20-17-762

REGON:

010648673

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownia Diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

758-78-13 w.109

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyczna

Pracownia badań Holtera EKG i RR

Pracownia diagnostyczna

Pracownia badań wysiłkowych

Pracownia diagnostyczna

Pracownia bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG)

Pracownia USG

Pracownia echokardiografii przezprzełykowej

Pracownia diagnostyczna

Pracownia endoskopii

Pracownie inne

Pracownia histopatologii

Pracownie inne

Pracownia spirometrii

Pracownia diagnostyczna

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7389466

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia promocji zdrowia ( w zakresie działania zakładu)

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Warsztatowa 1

05-800 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

758-78-13 w.170

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział diabetologiczny

Oddział diabetologiczny

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dziennego pobytu

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział pulmonologii

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział urologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Stacja dializ

Stacja dializ