Szpital Miejski Św. Trójcy »

Szpital Miejski Św. Trójcy

Szpital
Adres:

ul. Kościuszki 28

09-402 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

262 32 32

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dzienny oddział psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział chirurgii I dnia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział ortopedii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział psychiatrii

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Pododdział rehabilitacji narządu ruchu przy oddziale ortopedii

Oddział rehabilitacyjny

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia patologii noworodka

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Psychiatryczna Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpital Miejski Św. Trójcy należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku

Adres:

ul. Kościuszki 28

09-402 Płock (woj.mazowieckie)

Telefon:

024-2623232

Fax:

024-2623170

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

774-24-12-807

REGON:

000313489