Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Szpital Miejski

Szpital, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków (woj.lubelskie)

Telefon:

025-7982001

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Anatomia patologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjno- zabiegowy

Blok operacyjny

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od akoholu

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej i urazowej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział detoksykacyjny

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dziecięcy i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

Oddział pediatryczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział noworodkowy, patologii noworodka i wcześniaków

Oddział neonatologiczny

Oddział obserwacyjno- zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział położniczo- ginekologiczny i patologii ciąży

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny z ośrodkiem interwencji kryzysowych i psycho- geriatrią

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział reumatologiczno- rehabilitacyjny

Oddział reumatologiczny

Oddział wewnętrzny- kardiologiczny

Oddział chorób wewnętrznych

Szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki medycznej

Pracownie inne

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład rehabilitacji leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna

Zespół ratownictwa medycznego " R" w Łukowie obejmujący Powiat Łukowski

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół ratownictwa medycznego " W" w Adamowie obejmujący Gminy Adamów, Krzywda, Serokomla, Wojcieszków

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół ratownictwa medycznego " W" w Łukowie obejmujący Miasto i Gminę Łuków oraz Gminę Trzebieszów

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół ratownictwa medycznego " W" w Stoczku Łukowskim obejmujący Miasto i Gminę Stoczek Łukowski oraz Gminy Wola Mysłowska i Stanin

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital Miejski należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Adres:

ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3

21-400 Łuków (woj.lubelskie)

Telefon:

025-7982980

Fax:

025-7982603

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

825-17-11-719

REGON:

00030647200016