Szpital MSWiA w Kielcach »

Szpital MSWiA w Kielcach

Szpital
Adres:

ul. Ogrodowa 11

23-375 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3613745

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia RTG i USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Usprawniania Leczniczego

Poradnia rehabilitacyjna

Szpital MSWiA w Kielcach należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

Adres:

ul. Wojska Polskiego 51

23-375 Kielce (woj.świętokrzyskie)

Telefon:

041-3493500

Fax:

041-3493505

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

657-18-13-314

REGON:

290391139