Szpital na Solcu »

Szpital na Solcu

Szpital
Adres:

ul. Solec 93

00-382 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6252231

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Bank krwi

Bank krwi

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział neonatologii

Oddział neonatologiczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział ginekologii i położnictwa

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pododdział kardiologii

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział proktologii

Oddział chirurgiczny ogólny

Pracownia diagnostyki gastroenterologicznej

Pracownia endoskopii

Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej ( USG, Holter, Echo Serca )

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki obrazowej ( RTG, USG )

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Szpital na Solcu należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC

Adres:

ul. Solec 93

00-382 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-6252231

Fax:

022-6253111

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

525-10-09-194

REGON:

000600639