Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie »

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7443061

Fax:

081-7441079

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

946-21-60-056

REGON:

43101904600010

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Apteka

Szpital
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7442302

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

744-30-61wew.381

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet fizjoterapii - fizykoterapia kinezyterapia i hydroterapia

Dział (pracownia) fizjoterapii

Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej

Szpital
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7443061

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Biblioteka ( terapia zajęciowa)

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Gabinet pielęgniarek środowiskowych

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Oddziałowa terapia zajęciowa

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Świetlica ( terapia zajęciowa)

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Warsztaty terapii zajęciowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownie diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7443061

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EKG, EEG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7486936

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek psychoterapii- poradnictwo i terapia dorosłych

Poradnia psychologiczna

Ośrodek psychoterapii- poradnictwo i terapia rodzin

Poradnia psychologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia ogólna podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7443061

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinety konsultacyjne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem intensywnej terapii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział detoksykacyjny dla narkomanów

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Oddział hospitalizacji domowej I

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Oddział hospitalizacji domowej II

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział neurologiczny I z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny II z pododdziałem udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział neuropsychiatrii dziecięcej IX

Oddział psychiatryczny dla dzieci

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu A

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży B

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży

Oddział psychiatryczny dla chorych na grużlicę I

Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

Oddział psychiatryczny dla młodzieży

Oddział psychiatryczny dla młodzieży

Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

Oddział psychiatryczny dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny II

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny IV

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny V

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny VI

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny VII

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny ogólny VIII

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny III

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacyjny dzienny

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział dzienny dla dzieci ( oddział neuropsychiatrii dziecięcej IX)

Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zakład opiekuńczo- leczniczy w Łysołajach

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

Zakład Diagnostyki Radiologicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

744-30-61wew.384

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład Lecznictwa Odwykowego- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Abramowicka 4b

20-442 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-7442228

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Przychodnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu