Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach »

Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach

Adres:

ul. Mikołowska 1

41-400 Mysłowice (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny oddział psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział anestezjologii

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział noworodków i wcześniaków

Oddział neonatologiczny

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia dla kobiet

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kontroli rozwoju noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Pracownia anatomopatomorfologii

Pracownie inne

Pracownia cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia diagnostyki układu krążenia i oddychania

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im. Św. Karola Boromeusza w Mysłowicach

Adres:

ul. Mikołowska 1

41-400 Mysłowice (woj.śląskie)

Telefon:

032-2220520

Fax:

032-2221609

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

222-07-00-858

REGON:

276710176