Szpital ogólny »

Szpital ogólny

Szpital
Adres:

ul. Warszawska 62

98-100 Łask (woj.łódzkie)

Telefon:

043-6755555

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Szczękowej i Laryngologii

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Internistyczny o Profilu Chorób Układu Pokarmowego

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Internistyczny Ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Obserwacyjno-Zakażny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Opieki Długoterminowej

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Patologii Noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział Pediatryczno-Obserwacyjny

Oddział pediatryczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Szpital ogólny należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku

Adres:

ul. Warszawska 62

98-100 Łask (woj.łódzkie)

Telefon:

043-6755555

Fax:

043-6761199

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

831-14-48-385

REGON:

00065940800000