Szpital ogólny »

Szpital ogólny

Szpital
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Bank krwi z pracownią serologii transfuzjologicznej

Bank krwi

Blok operacyjny dla dzieci

Blok operacyjny dla dzieci

Blok operacyjny ogólny

Blok operacyjny

Centralna pracownia EKG

Pracownie inne

Centralna pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Dział higieny szpitalnej

Dział higieny i epidemiologii

Izba Przyjęć ogólna i dziecięca

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dziecięcy, Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Oddział gastroenterologii i centralna pracownia endoskopii

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Inplantacji Rozruszników Serca

Oddział kardiologiczny

Oddział Neurochirurgii i Neutraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologii

Oddział reumatologiczny

Ośrodek Dializoterapii

Stacja dializ

Ośrodek ostrych zatruć

Oddział toksykologiczny

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia hemodynamiki

Pracownie inne

Specjalistyczny Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddział pediatryczny

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpital ogólny należy do ZOZ:
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Fax:

017-8664702

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-15-02-114

REGON:

690697529