Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej »

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7463711

Fax:

029-7463706

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

759-14-36-186

REGON:

000306756

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Centralne Laboratorium Analityczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii z koagulologią

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Gminny Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Mazowiecka 90

07-310 Komorowo (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-6444170

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ ( dla dorosłych )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ ( dla dzieci )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Ośrodek Zdrowia w Szulborzu Wielkim

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie (woj.mazowieckie)

Telefon:

086-2704003

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ dla dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ dla dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ( Przychodnia ) terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chorób płuc i gruźlicy

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia chorób sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia seksuologiczna

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Powiatowa Przychodnia Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Okrzei 8

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7462016

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet medycyny szkolnej

Gabinet medycyny szkolnej

Poradnia lekarza POZ ( dla dorosłych )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ ( dla dzieci )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pomoc ambulatoryjna chirurgiczna

Ambulatorium chirurgiczne

Pomoc ambulatoryjna internistyczno-kardiologiczna

Ambulatorium kardiologiczne

Pomoc ambulatoryjna pediatryczna

Ambulatorium pediatryczne

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" w Podstacji Małkinia Górna

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W" w Podstacji Szulborze Wielkie

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Pracownia Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia cytostatyczna

Pracownie inne

Pracownia patomorfologii

Pracownie inne

Pracownia Radiologiczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet mammograficzny

Pracownia diagnostyki obrazowej

Gabinet tomografii komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia radiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia ultrasonograficzna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownie Diagnostyczne

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia diagnostki nieinwazyjnej układu krążenia

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownie inne

Pracownia spirometryczna

Pracownie inne

Samodzielna Pracownia Bakteriologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia badań mikrobiologicznych

Pracownie inne

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej -Curie

Szpital
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział internistyczny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kardiologiczny z ośrodkiem intensywnej opieki kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział noworodków i patologii noworodka

Oddział patologii noworodka

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział urazowo-ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Postępowanie ginekologiczne w trybie jednodniowym

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Postępowanie kardiologiczne w trybie jednodniowym

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Program tlenoterapii w warunkach domowych

Zespół domowego leczenia tlenem

Wiejski Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Dubois 68

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7461295

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ ( dla dorosłych )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Wiejski Ośrodek Zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Pawła Jasienicy 29

07-304 Jasienica (woj.mazowieckie)

Telefon:

029-7461768

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ ( dla dorosłych )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia lekarza POZ ( dla dzieci )

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Zakład ( Przychodnia ) Rehabilitacji

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Szpitalna 11

07-300 Ostrów Mazowiecka (woj.mazowieckie)

Telefon:

746-37-11-20

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pracownia fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Pracownia hydroterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia kinezyterapii

Dział (pracownia) kinezyterapii

Pracownia masażu

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej