Szpital Powiatowy w Kluczborku »

Szpital Powiatowy w Kluczborku

Szpital
Adres:

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 23

46-200 Kluczbork (woj.opolskie)

Telefon:

077-4173500

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział Noworodkowy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Oddział neonatologiczny

Poradnia Neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Szpital Powiatowy w Kluczborku należy do ZOZ:
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

Adres:

ul. Marii Skłodowskiej -Curie 23

46-200 Kluczbork (woj.opolskie)

Telefon:

077-1473500

Fax:

077-4173503

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

751-16-55-556

REGON:

53242100800020