Szpital Powiatowy w Zawierciu »

Szpital Powiatowy w Zawierciu

Szpital
Adres:

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie (woj.śląskie)

Telefon:

032-6721532

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć - Ambulatorium Ogólne

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć z Ambulatorium Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć z Ambulatorium Okulistycznym

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Bakteriologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Lekarz Zakładowy

Poradnia chorób wewnętrznych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych III

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Opieki Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Blokiem Porodowym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Skórno - Wenerologiczny

Oddział dermatologiczny

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Opieki Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Planowania Rodziny i Rozrodczości

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci

Poradnia neonatologiczna

Pracownia Anatomopatologii

Pracownie inne

Pracownia Biopsji Cienkoigłowej

Pracownie inne

Pracownia Chemioterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Cytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia Rektoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Serologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Zakład Rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Zakład RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej

Szpital Powiatowy w Zawierciu należy do ZOZ:
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Adres:

ul. Miodowa 14

42-400 Zawiercie (woj.śląskie)

Telefon:

032-6721532

Fax:

032-6721532

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

649-19-18-293

REGON:

276271110