Szpital Powiatowy »

Szpital Powiatowy

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Hirszfelda 10

56-200 Góra (woj.dolnośląskie)

Telefon:

065-5432525

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Blok porodowy

Sala porodowa

Diagnostyka obrazowa

Pracownia diagnostyczna

Gabinet inhalacji i wziewów

Pracownie inne

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział ginekologiczno - położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział OIOM

Oddział intensywnej terapii

Oddział opiekuńczo - leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia USG

Pracownia Holtera

Pracownie inne

Pracownia mammograficzna

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Pracownie diagnostyczne

Pracownia diagnostyki obrazowej

Sala opatrunków zabiegowych

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej dla dzieci

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital Powiatowy należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Górze

Adres:

ul. Hirszfelda 10

56-200 Góra (woj.dolnośląskie)

Telefon:

065-5432414

Fax:

065-5432251

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

699-17-48-747

REGON:

000302511