Szpital Powiatowy »

Szpital Powiatowy

Szpital
Adres:

ul. Wolności 29

42-300 Myszków (woj.śląskie)

Telefon:

034-3158200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział anestezjologii

Dział anestezjologii

Gabinet fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityki medycznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział noworodków i wcześniaków

Oddział neonatologiczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób sutka i piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia chorób tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia bakteriologiczno-serologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpital Powiatowy należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Adres:

ul. Wolności 29

42-300 Myszków (woj.śląskie)

Telefon:

034-3158200

Fax:

034-3137329

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

577-17-44-296

REGON:

000306377