Szpital Powiatowy »

Szpital Powiatowy

Szpital
Adres:

ul. Baczyńskiego 1

55-200 Oława (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071 313-20-21 - 25

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Dział anestezjologii i blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział rehabilitacji i fizykoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć chirurgiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć dziecięca

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć internistyczna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć laryngologiczna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć położniczo - ginekologiczna

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Oddział dziecięcy z pododdziałem niemowlęcym i obserwacyjno zakażnym

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałem patologii ciąży

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział laryngologiczny z pododdziałem laryngologii dziecięcej

Oddział otolaryngologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Wewnętrzny z pododdziałem kardiologicznym ,intensywnego nadzoru kardiologicznego i działem chemioterapii dziennej

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Pracownia elektrokardiografii

Pracownie inne

Pracownia gastroskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia histopatologii

Pracownie inne

Pracownia rentgenodiagnostyki

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital Powiatowy należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Baczyńskiego 1

55-200 Oława (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3011311

Fax:

071-3011312

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

912-16-50-658

REGON:

000306816