Szpital Powiatowy »

Szpital Powiatowy

Szpital
Adres:

ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7586054

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka

Apteka zakładowa

Centralna sterylizacja

Sterylizatornia

Izba przyjęć ogólna

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analiz lekarskich

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział endokrynologiczny

Oddział endokrynologiczny

Oddział ginekolgiczny i położniczo noworodkowy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia histopatologii

Pracownie inne

Pracownia rentgenodiagnostyki i USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital Powiatowy należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Adres:

ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7588002

Fax:

022-7287138

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

534-19-49-570

REGON:

000310290