Szpital Powiatowy »

Szpital Powiatowy

Szpital
Adres:

ul. 30 Stycznia 58

83-110 Tczew (woj.pomorskie)

Telefon:

058-7776600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Dział sterylizacji i dezynfekcji

Sterylizatornia

Izba przyjęć szpitalna

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Patologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Szpital Powiatowy należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Tczewie

Adres:

ul. 30 Stycznia 58

83-110 Tczew (woj.pomorskie)

Telefon:

058-7776600

Fax:

058-5313830

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

593-21-37-881

REGON:

000300558