Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup »

Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup

Szpital
Adres:

ul. Karola Miarki 6

46-082 Kup (woj.opolskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć Szpitala w Kup

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Diagnostyczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Oddział gruźlicy

Oddział Pulmonologii Dziecięcej

Oddział pulmonologii dla dzieci

Oddział Pulmonologii Ogólnej z: Pododdziałem Pulmonologii Alergologicznej i Pododdziałem Chemioterapii Nowotworów Płuc

Oddział pulmonologii

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

Oddział reumatologiczny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Pulmonologii Alergologicznej dla Dorosłych i dla Dzieci

Poradnia alergologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

Pracownie inne

Pracownia Bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia EKG Wysiłkowego i Badań Holtera

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Pracownia endoskopii

Pracownia Rehabilitacji

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG i UKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital Pulmonologiczno - Reumatologiczny w Kup należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup

Adres:

ul. Karola Miarki 6

46-082 Kup (woj.opolskie)

Telefon:

077-4695740

Fax:

077-4695741

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

991-00-60-280

REGON:

530938517