SPZZOZ Szpital w Iłży »

SPZZOZ Szpital w Iłży

Szpital
Adres:

ul. Dr Anki 4

27-100 Iłża (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-6162904

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Bank krwi

Bank krwi

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział ginekologii i położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming- in)

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział pediatrii

Oddział pediatryczny

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Sterylizatornia

Sterylizatornia

SPZZOZ Szpital w Iłży należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej- Szpital w Iłży

Adres:

ul. Bodzentyńska 17

27-100 Iłża (woj.mazowieckie)

Telefon:

048-6163175

Fax:

616-31-75 19

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

796-17-04-266

REGON:

670902293