Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej »

Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Fax:

262 13 35

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

676-20-96-303

REGON:

000298554

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 44 15

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Leczenia Zburzeń Osobowości i Nerwic

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Ośrodek Neurologiczny

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 42 52

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Neurologiczna Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Ośrodek Obsługi Medycznej

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium Stomatologiczne

Ambulatorium stomatologiczne

Apteka

Apteka zakładowa

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 1 Kraków-Śródmieście

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Kraków - Śródmieście

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Śródmieście

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 2 Kraków-Podgórze

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Kraków - Nowe Podgórze

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Kraków - Stare Podgórze

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Kraków - Stare Podgórze

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków - Podgórze

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 3 Kraków-Krowodrza

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Kraków - Krowodrza

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków - Krowodrza

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 4 Kraków Nowa Huta

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków - Nowa Huta

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Kraków - Nowa Huta

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 5 Powiat Krakowski

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Powiat Krakowski

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Powiat Krakowski

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 6 Małopolska Południe

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Małopolska - Południe

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Małopolska - Południe

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Ogólny Małopolska Południe I

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Ośrodek Ogólnopsychiatryczny 7 Małopolska - Wschód

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Małopolska - Wschód

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny Małopolska - Wschód

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Ośrodek Psychiatrii Sądowej

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 45 15

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Hostel

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Oddział Psychiatrii Sądowej

Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Ośrodek Psychogeriatryczny

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 33

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Ośrodek Psychosomatyczny

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 42 01

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Psychiatryczny Pulmonologiczny

Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

Ośrodek Rehabilitacyjny

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 43 47

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny I

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Hostel

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjno-Profilaktyczny

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Przychodnia
Adres:

ul. Olszańska 5

31-513 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

412 09 76

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia Psychogeriatryczna

Poradnia psychogeriatryczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Szpital
Adres:

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

652 45 18

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu