Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu »

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Adres:

ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom (woj.śląskie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgi Ogólnej

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Katedry i Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii

Blok operacyjny

Blok Operacyjny Oddziałów Laryngologii, Ortopedii, Chirurgii Dzieci

Blok operacyjny dla dzieci

Blok Operacyjny Oddziału Położnictwa i Ginekologii

Blok operacyjny

Dział Rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba Przyjęć Katedry i Oddziału Klinicz. Chorób Wew. i Medycyny Fizykalnej

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Katedry i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Katedry i Oddziału Klinicznego Pediatrii

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Izba Przyjęć Katedry I Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddz. Położnictwa i Ginekologii

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Oddziałów Chirurgii Dzieci, Ortopedii Dzieci, Laryngologii Dzieci

Izba przyjęć szpitala dla dzieci

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Oddział chorób wewnętrznych

Katedra i Oddział Kliniczny Pediatrii

Oddział pediatryczny

Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Labolatorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Labolatorium Bakteriologiczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii

Oddział Chirurgii Dzieci

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Dermatologii i Wenerologii

Oddział dermatologiczny

Oddział Laryngologii Dzieci

Oddział otolaryngologiczny dla dzieci

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Ortopedii Dzieci

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział Położnictwa i Ginekologii

Oddział ginekologiczno-położniczy

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgiczna Chorób Tarczycy

Poradnia schorzeń tarczycy

Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chorób Sutka

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia Cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Genetyczna

Poradnia genetyczna

Poradnia Ginekologii Dziecięcej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Medycyny Rodzinnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Nefrologiczna i Leczenia Nadciśnienia u Dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczek

Poradnia padaczki dla dzieci

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologiczna Leczenia Metodą Fotodynamiczną

Poradnia onkologiczna

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia Patologii Noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Schorzeń Sromu

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pracownia Anatomo-Patologii i Prosektorium

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Cytologiczna

Pracownie inne

Pracownia EEG dla Dzieci

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Histopatologii

Pracownie inne

Pracownia Izotopowa

Pracownia diagnostyczna

Pracownie EKG

Pracownie inne

Pracownie USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Zakład Radiologii Lekarskiej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu należy do ZOZ:
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Adres:

ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom (woj.śląskie)

Telefon:

032-7861400

Fax:

032-2810708

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

626-25-11-259

REGON:

270235892