Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza »

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Adres:

ul. Ks. J. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów (woj.podkarpackie)

Telefon:

013-4309500

Fax:

013-4341420

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

686-14-41-430

REGON:

000304473

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów (woj.podkarpackie)

Telefon:

013-4309500

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział Radioterapii

Oddział radioterapii

Poradnia Chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Ginekologii Onkologicznej

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Zakład Fizyki Medycznej

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Pracownia diagnostyczna

Zakład Radioterapii

Pracownie inne

Szpital ogólny

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna, Bank krwi i organów
Adres:

ul. Bielawskiego 18

36-200 Brzozów (woj.podkarpackie)

Telefon:

013-4309500

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Bank Krwi

Bank krwi

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizacja

Sterylizatornia

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Centralne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział Pomocy Doraźnej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Reumatologii

Oddział reumatologiczny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Logoterapeutyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia P/Gruźlicza i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Terapii Uzaleznienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Anatomii Patologicznej

Prosektorium

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia masażu

Dział (pracownia) masażu leczniczego

Pracownia Serologii i Grup Krwi

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Zespół transportu sanitarnego

Zespół transportu sanitarnego

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W