Zmieniliśmy się dla Ciebie! Zobacz nową odsłonę naszego portalu

 »

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

Szpital, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Rydygiera 1

64-920 Piła (woj.wielkopolskie)

Telefon:

067-2106666

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium kardiologiczne

Ambulatorium kardiologiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Centrum diagnostyki kardiologicznej

Pracownie inne

Dział fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Konsultacyjna poradnia chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Konsultacyjna poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Konsultacyjna poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Konsultacyjna poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Konsultacyjna poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Konsultacyjna poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Konsultacyjna poradnia dziecięca

Poradnia pediatryczna

Konsultacyjna poradnia ginekologiczno -położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Konsultacyjna poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Konsultacyjna poradnia kardiologii dziecęcej

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Konsultacyjna poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Konsultacyjna poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Konsultacyjna poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Konsultacyjna poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Konsultacyjna poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Konsultacyjna poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Konsultacyjna poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Konsultacyjna poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział chirurgii urazowo -ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych Pododdział pulmonologii

Oddział pulmonologii

Oddział chorób wewnętrznych: pododdział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno -położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział intensywnej terapii i anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział nefrologiczny

Oddział nefrologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny Pododdział leczenia udarów mózgu

Oddział neurologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Pracownia Audiometryczna

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia serologii transfuzjologicznej

Pracownie inne

Stacja dializ

Stacja dializ

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki mikrobiologicznej

Pracownie inne

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład medycyny nuklearnej

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład radiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica należy do ZOZ:
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

Adres:

ul. Rydygiera 1

64-920 Piła (woj.wielkopolskie)

Telefon:

067-2106666

Fax:

067-2124085

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

764-20-88-098

REGON:

001261820