Szpital Specjalistyczny »

Szpital Specjalistyczny

Adres:

ul. Żeromskiego 7

41-902 Bytom (woj.śląskie)

Telefon:

032-3963200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatoryjny Oddział Pomocy Doraźnej

Izba przyjęć szpitala

Apteka

Apteka zakładowa

Bank Krwi

Bank krwi

Centralny Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Rehabilitacji Medycznej

Dział (pracownia) fizjoterapii

Gabinety Fizykoterapii

Dział (pracownia) fizykoterapii

Izba Przyjeć

Izba przyjęć szpitala

Izba Przyjęć Szpitala Zakaźnego

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium Analityczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Laboratorium Analityczne Szpitala Zakaźnego

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Anestezjologii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Kardiologii ze stanowiskami intensywnego nadzoru

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Laryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Neurologii

Oddział neurologiczny

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział Reumatologii i Rehabilitacji

Oddział reumatologiczny

Oddział Urologii

Oddział urologiczny

Ośrodek Zabiegów Dziennych

Oddział chirurgiczny ogólny

Pracownia Angiografii Fluorosceinowej

Pracownie inne

Pracownia Badań Elektrofizjologicznych narządu wzroku

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG

Pracownie inne

Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Histopatologiczna

Pracownie inne

Pracownia Holterowska

Pracownie inne

Pracownia Laseroterapii

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Neurosonologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Ultrasonokardiologii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zakład Anatomii Patologicznej

Pracownie inne

Zakład RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpital Specjalistyczny należy do ZOZ:
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu

Adres:

ul. Żeromskiego 7

41-902 Bytom (woj.śląskie)

Telefon:

032-3963200

Fax:

032-3963290

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

626-03-40-173

REGON:

270235840