Szpital Św. Rocha w Ozimku »

Szpital Św. Rocha w Ozimku

Adres:

ul. Częstochowska 31

46-040 Ozimek (woj.opolskie)

Telefon:

077-4273400

Fax:

077-4273402

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

894-28-14-132

REGON:

933040945

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Hospicjum Stacjonarne

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Częstochowska 31

46-040 Ozimek (woj.opolskie)

Telefon:

077-4243400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci

Hospicja stacjonarne dla dzieci

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Częstochowska 31

46-040 Ozimek (woj.opolskie)

Telefon:

077-4243400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Poradnia rehabilitacyjna

Szpital Specjalistyczny Św. Rocha

Szpital
Adres:

ul. Częstochowska 31

46-040 Ozimek (woj.opolskie)

Telefon:

077-4243400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Jednodniowy Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Częstochowska 31

46-040 Ozimek (woj.opolskie)

Telefon:

077-4243400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy