Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy »

Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Adres:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-5854001

Fax:

052-5854002

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

554-22-31-069

REGON:

001126074

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Szpital Uniwersytecki im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Szpital, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

85-094 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-5854001

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

Oddział chirurgii endokrynologicznej

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń

Oddział chirurgii naczyniowej

Katedra i Klinika Chirurgii Plastycznej

Oddział chirurgii plastycznej

Katedra i Klinika Chorób Oczu

Oddział okulistyczny

Katedra i Klinika Dermatologii

Oddział dermatologiczny

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej

Oddział endokrynologiczny

Katedra i Klinika Geriatrii

Oddział geriatryczny

Katedra i Klinika Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pracownią Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii

Oddział kardiologiczny

Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej

Szpitalny oddział ratunkowy

Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych ze Stacją Dializ

Oddział nefrologiczny

Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii

Oddział neurochirurgiczny

Katedra i Klinika Neurologii

Oddział neurologiczny

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Katedra i Klinika Otolaryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Oddział pediatryczny

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Oddział hematologiczny dla dzieci

Katedra i Klinika Psychiatrii

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Katedra i Klinika Rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Katedra i Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej

Oddział transplantologiczny

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej

Oddział urologiczny

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Katedra i Zakład Mikrobiologii Klinicznej

Pracownie inne

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej

Pracownie inne

Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Narządowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Klinika Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego Dla Dzieci

Oddział transplantacji szpiku dla dzieci

Oddział Udarów Mózgu

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział Wczesnej Rehabilitacji w Schorzeniach Ortopedyczno-Urazowych

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Andrologii

Poradnia andrologiczna

Poradnia Anestezjologiczna

Dział anestezjologii

Poradnia Audiologii

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Naczyń

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Chorób Oczu

Poradnia okulistyczna

Poradnia Dermatologii z Wenerologią

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Dializoterapii

Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

Poradnia Endokrynologii i Diabetologii

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna Dla Dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia Genetyki

Poradnia genetyczna

Poradnia Geriatrii

Poradnia geriatryczna

Poradnia Ginekologii i Położnictwa

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Hematoonkologiczna Dla Dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia Hepatologiczna Dla Dzieci

Poradnia hepatologiczna dla dzieci

Poradnia Immunologiczna Dla Dzieci

Poradnia immunologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia Kardiologii

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Kontroli Stymulatorów

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia Leczenia Radioizotopami

Poradnia radioterapii

Poradnia Logopedii

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Nefrologii

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgii

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologii

Poradnia neurologiczna

Poradnia Neurologii Dziecięcej

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia Neuropsychiatrii

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia Neuropsychologii

Poradnia psychosomatyczna

Poradnia Onkologiczna Dla Dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia Opieki Paliatywnej

Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej

Poradnia Ortopedii

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Ortopedii Dziecięcej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Otolaryngologii

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Parkinsonizmu i Chorób Układu Pozapiramidowego

Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego

Poradnia Pediatryczna Konsultacyjna Dla Dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Psychiatrii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia Rehabilitacji

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Stomijna i Jelita Grubego

Poradnia chorób jelitowych

Poradnia Stopy Cukrzycowej

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Transplantacji Szpiku Kostnego Dla Dzieci

Poradnia transplantacji szpiku dla dzieci

Poradnia Transplantologii

Poradnia transplantologiczna

Poradnia Urologii

Poradnia urologiczna

Poradnia Urologii Dziecięcej

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia Wad Serca

Poradnia wad serca

Poradnia Walki z Bólem

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Zaburzeń Rytmu

Poradnia wad serca

Pracownia Chronomedycyny

Pracownie inne

Pracownia Echokardiograficzna

Pracownie inne

Pracownia EMG

Pracownie inne

Pracownia ESWL

Pracownie inne

Zakład Endoskopii Gastroenterologicznej

Oddział gastroenterologiczny

Zespół Sal Operacyjnych

Blok operacyjny