Szpital w Sulechowie »

Szpital w Sulechowie

Szpital
Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3852219

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny - zabiegowy

Blok operacyjny

Izba przyjęć szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział położniczo - ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Poradnia laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia leczenia bólu (neurologiczna)

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Szpital w Sulechowie należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Zwycięstwa 1

66-100 Sulechów (woj.lubuskie)

Telefon:

3852219 3852071

Fax:

068-3852219

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

927-16-77-943

REGON:

000310396