Szpital wielospecjalistyczny »

Szpital wielospecjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Witosa 26

45-418 Opole (woj.opolskie)

Telefon:

077-4520745

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddzia intensywnej terapii dla dzieci

Oddział intensywnej terapii dla dzieci

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział kardiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział nefrologii

Oddział nefrologiczny

Oddział neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział pediatrii

Oddział pediatryczny

Oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział urologii

Oddział urologiczny

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pracownia badań endoskopowych

Pracownia endoskopii

Pracownia badań hemodynamicznych

Pracownie inne

Pracownia endoskopii urologicznej

Pracownie inne

Pracownia litotrypsji

Pracownie inne

Pracownia serologii z bankiem krwi

Bank krwi

Pracownia urodynamiki i elektromanometrii

Pracownie inne

Stacja dializ

Stacja dializ

Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny "N"

Zespół wyjazdowy neonatologiczny N

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Szpital wielospecjalistyczny należy do ZOZ:
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne

Adres:

ul. Witosa 26

45-418 Opole (woj.opolskie)

Telefon:

077-4520745

Fax:

077-4520123

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

754-25-63-619

REGON:

530512391