Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie »

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6321487

Fax:

044-6321628

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

769-17-87-666

REGON:

00030650300000

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Pracownia Diagnostyczna

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

6358292 6358582

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia endoskopowa

Pracownie inne

Pracownia serologiczna

Pracownie inne

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład patomorfologii i medycyny sądowej

Pracownie inne

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6358318

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia pielęgniarki środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6321487

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Hospicjum domowe

Hospicja domowe

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chorób Wewnętrznych I

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych II

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny dla Dzieci

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ

Oddział nefrologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział obserwacyjno- zakaźny

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Opieki Paliatywno- Hospicyjnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział psychiatryczny dzienny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychiatryczny I

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział psychiatryczny II

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia ftyzjatryczna dla dzieci

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci

Poradnia profilaktyki i chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia pulmunologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia pulmunologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomijna

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dom opieki, Hospicjum
Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6328272

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6358562

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład rehabilitacji leczniczej

Oddział rehabilitacyjny

Zakład Zintegrowanej Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Czapliniecka 123

97-400 Bełchatów (woj.łódzkie)

Telefon:

044-6358229

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium laryngologiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium okulistyczne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół Wyjazdowy "W"

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W