Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży »

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adres:

Al.Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Fax:

086-4733624

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

718-16-89-321

REGON:

450665024

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Szpital - Ogólny Wojewódzki

Szpital, Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

49 33 900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium pediatryczne

Ambulatorium pediatryczne

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny z pododdziałem opieki pooperacyjnej

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii z pododdzialem intensywnej terapii dziecięcej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób płuc i gruźlicy

Oddział gruźlicy i chorób płuc

Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział dziennego pobytu

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem patologii ciąży

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział nefrologiczny ze stacją dializ i pododdziałem onkologii

Oddział nefrologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział noworodków i wczesniaków z pododdziałem patologii noworodka i intensywnej opieki

Oddział neonatologiczny

Oddział obserwacyjno - zakaźny z pododdziałem obserwacyjno - zakaźnym dziecięcym

Oddział obserwacyjno-zakaźny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział ortopedyczno - urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział psychiatryczny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Poradnia anestezjologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia laktacyjna

Poradnia laktacyjna

Poradnia leczenia bólu przewlekłego

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia ryzyka okołoporodowego

Poradnia neonatologiczna

Pracownia endoskpii gastroenterologicznej

Pracownia endoskopii

Pracownia kardioangiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Wojewódzka Przychodnia Chirurgiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733169

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii schorzeń naczyniowych

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia stomijna

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc i Gruźlicy

Przychodnia
Adres:

ul. M.C.Skłodowskiej 1

18-400 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733761

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna dla dorosłych

Poradnia alergologiczna

Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dorosłych

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia chorób płuc i gruźlicy dla dzieci i młodzieży

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Wojewódzka Przychodnia Chorób Wewnętrznych

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób wewnętrznych ogólna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia geriatyczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych

Przychodnia
Adres:

ul. M.C.Skłodowskiej 1

18-400 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733754

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia konsultacyjna chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia pozakaźnych schorzeń jelitowych i pasożytniczych

Poradnia chorób jelitowych

Pradnia profilaktyki wścieklizny

Poradnia chorób zakaźnych

Wojewódzka Przychodnia Kardiologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733521

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia kardiologiczna dla dorosłych

Poradnia kardiologiczna

Pracownia elektrokardiografii

Pracownie inne

Pracownia testów wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia ultrasonografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Wojewódzka Przychodnia Laryngologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733169

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia laryngologiczna konsultacyjna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Pracownia diagnostyki otolaryngologicznej

Pracownie inne

Wojewódzka Przychodnia Neurologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia neurologiczna konsultacyjna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna poszpitalna

Poradnia neurologiczna

Pracownia echoencefalografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EEG i ECHO-EG dla dzieci

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia elektroencefalografii

Pracownie inne

Pracownia usg metodą Dopplera

Pracownia diagnostyki obrazowej

Wojewódzka Przychodnia Okulistyczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia okulistyczna ogólna

Poradnia okulistyczna

Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733375

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia ginekologii onkologicznej

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna konsultacyjna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna ogólna

Poradnia onkologiczna

Poradnia schorzeń sutka

Poradnia chirurgii onkologicznej

Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733150

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinety fizykoterapii, fizjoterapii, masażu leczniczego

Dział (pracownia) fizjoterapii

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia poszpitalna konsultacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacji leczniczej

Poradnia rehabilitacyjna

Wojewódzka Przychodnia Skórno-Wenerologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologicznych chorób skóry

Poradnia alergii skórnych

Poradnia chorób przenoszonych drogą płciową

Poradnia wenerologiczna

Poradnia chorób skóry

Poradnia dermatologiczna

Poradnia mykologiczna

Poradnia dermatologiczna

Wojewódzka Przychodnia Urazowo-Ortopedyczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733353

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ortopedyczna konsultacyjna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia ortopedyczna poszpitalna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia preluksacyjna wad budowy i postawy

Poradnia preluksacyjna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

Wojewódzka Przychodnia Urologiczna

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733353

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet endoskopii urologicznej

Pracownie inne

Poradnia konsultacyjna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia badań urodynamicznych i USG

Pracownie inne

Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733270

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Zespół leczenia środowiskowego

Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733577

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia analityki ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia biochemii klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia dyżurowa

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia hematologii i koagulologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunochemii i elektrolitów

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia pobrań materiałów do analiz

Punkt pobrań materiałów do badań

Pracownia toksykologii i kontroli jakości badań

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład diagnostyczny
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733574

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia bakteriologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunoserologii zakaźnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia mykologiczna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia podłoży i kontroli

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia prątka gruźlicy

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733598

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia densytometrii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia mammografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia radilogii ogólnej nr 2

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia radiologii ogólnej nr 1

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia ultrasonografii i biopsji

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia ultrasonografii nr 1

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zespół Poradni Specjalistycznych dla Kobiet

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733900

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia patologii ciąży

Poradnia patologii ciąży

Pracownia diagnostyki biofizycznej

Pracownie inne

Zespół Poradni Specjalistycznych Dziecięcych

Przychodnia
Adres:

Al. Piłsudskiego 11

18-404 Łomża (woj.podlaskie)

Telefon:

086-4733426

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Pracownia spirometrii

Pracownie inne

Pracownia testów alergicznych

Pracownie inne