Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie »

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Fax:

017-8664702

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

813-15-02-114

REGON:

690697529

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Szpital ogólny

Szpital
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Bank krwi z pracownią serologii transfuzjologicznej

Bank krwi

Blok operacyjny dla dzieci

Blok operacyjny dla dzieci

Blok operacyjny ogólny

Blok operacyjny

Centralna pracownia EKG

Pracownie inne

Centralna pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Dział higieny szpitalnej

Dział higieny i epidemiologii

Izba Przyjęć ogólna i dziecięca

Izba przyjęć szpitala

Oddział Chirurgii Dziecięcej

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dziecięcy, Gabinet stomatologiczny

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Oddział gastroenterologii i centralna pracownia endoskopii

Oddział gastroenterologiczny

Oddział Ginekologii i Położnictwa

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Kardiologii z Ośrodkiem Inplantacji Rozruszników Serca

Oddział kardiologiczny

Oddział Neurochirurgii i Neutraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa

Oddział neurochirurgiczny

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział neonatologiczny

Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologii

Oddział reumatologiczny

Ośrodek Dializoterapii

Stacja dializ

Ośrodek ostrych zatruć

Oddział toksykologiczny

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Pododdział wczesnej rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia medycyny nuklearnej

Poradnia medycyny nuklearnej

Pracownia Fizjoterapii

Dział (pracownia) fizjoterapii

Pracownia hemodynamiki

Pracownie inne

Specjalistyczny Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Oddział pediatryczny

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna dla Dorosłych

Przychodnia
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet stomatologii

Poradnia stomatologiczna

Lekarz zakładowy - medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Cukrzycowa

Poradnia diabetologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia hematologiczna

Poradnia hematologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia hepatologiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia foniatryczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Patologii Ciąży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia proktologiczna i Chorych ze Stomią

Poradnia proktologiczna

Poradnia przeciwpadaczkowa

Poradnia padaczki

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci

Przychodnia
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia alergologiczna dla dzieci

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia cukrzycowa dla dzieci

Poradnia diabetologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologii dziecięcej z pracownią endoskopii

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologii dziecięcej

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia hematologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia kardiologiczna dla dzieci

Poradnia leczenia wad postawy dla dzieci

Poradnia wad postawy

Poradnia mukowiscydozy

Poradnia leczenia mukowiscydozy

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

Poradnia neurologii dziecięcej z pracownią EEG

Poradnia neurologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna dla dzieci

Poradnia patologii noworodka

Poradnia neonatologiczna

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia reumatologiczna dla dzieci

Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Przychodnia specjalistyczna

Poradnia pediatryczna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Zakład Diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia bakteriologii flory jelitowej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia bakteriologii ogólnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia farmakologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia immunodiagnostyki

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia parazytologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia pożywek

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Mikrobiologii

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Neurofizjologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia EEG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EMG

Pracownie inne

Zakład Patomorfologii

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia cytologii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia diagnostyki sekcyjnej

Pracownie inne

Pracownia hemopatologii

Pracownie inne

Pracownia histopatologii i histochemii

Pracownie inne

Pracownia immunologii

Pracownie inne

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. Lwowska 60

35-301 Rzeszów (woj.podkarpackie)

Telefon:

017-8664000

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ośrodek Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Pracownia USG

Pracownia USG

Zakład radiodiagnostyki dla dorosłych

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Zakład radiodiagnostyki dla dzieci

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci