Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze »

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Adres:

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3296200

Fax:

068-3270221

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

973-05-89-263

REGON:

970773231

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Poradnia POZ

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3296200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Szpital
Adres:

ul. Zyty 26

65-046 Zielona Góra (woj.lubuskie)

Telefon:

068-3296200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny położniczo-ginekologiczny

Blok operacyjny

Centralna izba przyjęć planowych

Izba przyjęć szpitala

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Centralny blok operacyjny

Blok operacyjny

Dzienny oddział radioterapii

Oddział radioterapii

Dzienny oddział chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział neurochirurgii

Oddział neurochirurgiczny

Oddział onkologii ginekologicznej

Oddział onkologii ginekologicznej

Oddział ortopedyczno - urazowy

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział położniczo - ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii dziecięcej, chirurgii noworodka i traumatologii

Oddział chirurgiczny dla dzieci

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyń

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem hematologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dermatologii

Oddział dermatologiczny

Oddział kardiologii

Oddział kardiologiczny

Oddział laryngologii

Oddział otolaryngologiczny

Oddział nefrologii ze stacją dializ

Oddział nefrologiczny

Oddział neurologii z pododdziałem udarów mózgu

Oddział neurologiczny

Oddział noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Oddział okulistyki

Oddział okulistyczny

Oddział onkologii ogólnej

Oddział onkologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział pulmonologii

Oddział urologii

Oddział urologiczny

Oddział zakaźny

Oddział chorób zakaźnych

Poradnia alergologiczna dla dorosłych

Poradnia alergologiczna

Poradnia dermatologiczna - konsultacyjna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia hematologiczna dla dorosłych

Poradnia hematologiczna

Poradnia neurologiczna - konsultacyjna

Poradnia neurologiczna

Poradnia patologii noworodka

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

Poradnia sportowo - lekarska

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia urologiczna dla dorosłych

Poradnia urologiczna

Poradnia chemioterapii

Poradnia chemioterapii

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób tropikalnych i odzwierzęcych

Poradnia chorób tropikalnych

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

Poradnia ginekologii i patologii ciąży- konsultacyjna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dorosłych

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia HIV

Poradnia AIDS

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia kardiologiczna dla dorosłych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia konsultacyjna ( onkologiczna)

Poradnia onkologiczna

Poradnia kontroli stymulatorów

Poradnia kardiologiczna

Poradnia laryngologiczna - konsultacyjna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia nefrologiczna dla doroslych

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia ogólna ( onkologiczna )

Poradnia onkologiczna

Poradnia okulistyczna-konsultacyjna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologii ginekologicznej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia ortopedyczno-urazowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia radioterapii

Poradnia radioterapii

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia urologiczna dla dzieci

Poradnia walki z bólem

Poradnia leczenia bólu

Poradnia wirusowego zapalenia wątroby

Poradnia WZW

Poradnia zakładowa profilaktyczna

Poradnia medycyny pracy

Przychodnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii klinicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład leczniczo - opiekuńczy

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zakład patomorfologii

Pracownie inne

Zakład radioterapii

Oddział radioterapii

Zakład usprawniania leczniczego

Dział (pracownia) fizjoterapii