Szpital Wojewódzki w Poznaniu »

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Adres:

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8212200

Fax:

061-8417965

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

781-16-18-944

REGON:

000292209

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia Wielospecjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8212414

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Transplantacji Nerek

Poradnia transplantacji nerek

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Patologii Noworodków i Wcześniaków

Poradnia neonatologiczna

Poradnia Profilaktyki Okresu Przekwitania

Poradnia okresu przekwitania

Szpital Rehabilitacyjny

Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Uzdrowiskowa 2

60-480 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8482911

Szpital Wielospecjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań (woj.wielkopolskie)

Telefon:

061-8212200

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią

Blok operacyjny

Oddział Chorób Skóry

Oddział dermatologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Oddział Transplantologii

Oddział transplantologiczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych i Leczenia Bólu oraz Stacja Dializ

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej "A" z Zespołem ds. Urologii i Chirurgii Naczyniowej i Koloproktologii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Ogólnej "B" i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii Gastroenterologicznej i Endokrynologii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Diagnostyczny z Zespołem ds. Endokrynologii

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Oddział kardiologiczny

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru nad Chorymi z Udarem Mózgu i Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego

Oddział neurologiczny

Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej

Oddział neonatologiczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałami; Ginekologicznym, Porodowym, Położnictwa, Perinatologii, Rozrodczości

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Pododdziałem Endoprotezoplastyki i Endoskopii Stawów

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Endoskopowej

Pracownia endoskopii

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Zakład Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej

Pracownie inne

Zakład Badań Czynnościowych i Rehabilitacji

Pracownie inne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej