Szpital Wołomin »

Szpital Wołomin

Szpital
Adres:

ul. Gdyńska 1/3

05-200 Wołomin (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7633100

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok opercyjny

Blok operacyjny

Chirurgia jednego dnia w dddziale ginekologiczno-położniczym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Chirurgia jednego dnia w oddziale chirurgicznym ogólnym

Oddział chirurgiczny ogólny

Chirurgia jednego dnia w oddziale okulistycznym

Oddział okulistyczny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział rehabilitacji

Oddział rehabilitacyjny

Pododdział udarowy przy oddziale neurologicznym

Oddział neurologiczny

Stacja dializ

Stacja dializ

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Szpital Wołomin należy do ZOZ:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie

Adres:

ul. Gdyńska 1/3

05-200 Wołomin (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-7633100

Fax:

022-7633343

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

125-09-31-792

REGON:

000310315