Szpital Zespolony »

Szpital Zespolony

Szpital
Adres:

ul. Roosevelta 2

47-200 Kędzierzyn-Koźle (woj.opolskie)

Telefon:

077-4062400

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Centralna Sterylizatornia

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Izba Przyjęć Ogólna

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział Laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział neonatologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Pulmonologiczny

Oddział pulmonologii

Oddział Skórno-Wenerologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Urazowo-Ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Urologiczny

Oddział urologiczny

Pododdział Patologii Ciąży

Oddział patologii ciąży

Pracownia Audiometrii

Pracownie inne

Pracownia Autopsyjna

Pracownie inne

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia EKG i Holtera

Pracownie inne

Pracownia Endoskopii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Litotrypsji

Pracownie inne

Pracownia Spirometrii

Pracownie inne

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpital Zespolony należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Adres:

ul. 24 Kwietnia 5

47-200 Kędzierzyn-Koźle (woj.opolskie)

Telefon:

077-4062500

Fax:

077-4062544

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

749-17-90-304

REGON:

000314661