10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy

Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3210418

Fax:

052-3786110

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

554-03-12-510

REGON:

090538318

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - SPZOZ

Szpital, Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Stacja dializ, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa, Zakład rehabilitacji, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787001

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Ogólnodostępna

Apteka zakładowa

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Centralny Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Klinika Psychiatrii

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Kliniczny Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Zakład Analityki Lekarskiejz Pracownią Zakażeń Szpitalnych oraz Pracownią Toksykologiczną

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Zakład Medycyny Nuklearnej

Oddział medycyny nuklearnej

Zakład Patomorfologii

Pracownie inne

Kliniczny Zakład Radiologii Lekarskiej

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787244

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Badań Naczyniowych

Pracownia angiografii

Pracownia Badań Ultrasonograficznych

Pracownia USG

Pracownia Mammografii

Pracownie inne

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia tomografii komputerowej

Klinika Chirurgiczna

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3786138

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Klinika Chirurgii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyniowej

Oddział chirurgii klatki piersiowej

Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej z Pododdziałem Endoskopii Zabiegowej oraz Pracownią Laseroterapii

Oddział urologiczny

Oddział Septyczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział Oparzeniowo-Plastyczny

Oddział oparzeń

Klinika Chorób Wewnętrznych

Szpital, Stacja dializ, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3786123

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787094

Klinika Neurologii z Zakładem Neurofizjologii

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787088

Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787165

Oddział Kliniczny Dziecięcy

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3786180

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787224

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Kliniczny Ginekologiczny

Szpital, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787076

Poliklinika

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Opieka domowa
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787291

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Gabinet Lekarza POZ dla Dzieci

Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci

Gabinet POZ Dla Dorosłych

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Gabinet POZ Dla Dzieci z Gabinetem Preluksacyjnym

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Chirurgii Szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Kardiochirurgii

Poradnia kardiochirurgiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Leczenia Otyłości

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia Neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologii Zachowawczej

Poradnia onkologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Ortoptyczna - Leczenia Zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia Osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Analityki Lekarskiej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia Audiologiczna

Pracownie inne

Pracownia Kontroli Symulatorów

Pracownie inne

Pracownia Radiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Spirometryczna

Pracownie inne

Przychodnia Stomatologiczna

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787317

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Ortodoncji

Poradnia ortodontyczna

Gabinet Protetyki Stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Gabinet Stomatologii Dziecięcej

Poradnia stomatologiczna dla dzieci

Gabinet Stomatologii Zachowawczej

Poradnia stomatologiczna

Gabinet Stomatologii Zachowawczej - Leczenie Przyzębia

Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Podstawowa opieka zdrowotna, Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3787200

Zakład Diagnostyki Kardiologicznej

Przychodnia
Adres:

ul. Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz (woj.kujawsko-pomorskie)

Telefon:

052-3786127

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Pracownia Echokardiolograficzna

Pracownie inne

Pracownia Holterowska

Pracownie inne

Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowertów

Pracownie inne

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne