110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Adres:

ul. Komeńskiego 35

82-307 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

055-2394402

Fax:

055-2302094

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

578-25-20-092

REGON:

170059145

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

110 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Szpital
Adres:

ul. Komeńskiego 35

82-307 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

055-2394402

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałami Chirurgii Naczyniowej, Plastycznej, Onkologicznej i Urologii

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałami Chirurgii Ręki oraz Ortopedii Dziecięcej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Dermatologiczny

Oddział dermatologiczny

Oddział Detoksykacji (Alkoholowej)

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Oddział Dla Przewlekle Chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży i Pododdziałem Noworodków

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Leczenia Uzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Psychiatrii Sądowej

Oddział psychiatrii sądowej

Oddział Psychiatryczny Dla Przewlekle Chorych

Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

Oddział Psychiatryczny z Pododdziałami Leczenia Nerwic

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział Psychogeriatryczny

Oddział psychogeriatryczny

Oddział Psychosomatyczny

Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

Oddział Rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział Reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Terapii Uzależnienia od Narkotyków i Substancji Psychoaktywnych

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Podstawowa Opieka Zdrowotna 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opeiki Zdrowotnej w Elblągu

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Komeńskiego 35

82-307 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

055-2394402

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Poradnia Lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Poradnia Położnej Środowiskowej-Rodzinnej

Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej - rodzinnej

Przychodnia Specjalistyczna 110 Szpital Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Przychodnia
Adres:

ul. Komeńskiego 35

82-307 Elbląg (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

055-2394402

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilicyjny

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział Dzienny Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych

Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej (Zakład Rehabilitacji)

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia Alergologiczna

Poradnia alergologiczna

Poradnia Audiologiczna

Poradnia audiologiczna

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia Chirurgii Plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia Chirurgii Ręki

Poradnia chirurgii ręki

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Chorób Naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Endokrynologiczna Osteoporozy

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

Poradnia Foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Poradnia pulmonologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia Leczenia Jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia leczenia nerwic

Poradnia Leczenia Niepłodności

Poradnia leczenia niepłodności

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia Logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia Medycyny Sportowej

Poradnia medycyny sportowej

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

Poradnia nadciśnienia tętniczego

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Pediatryczna

Poradnia pediatryczna

Poradnia Preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia Promocji Zdrowia

Poradnia promocji zdrowia

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia Psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia Psychoterapii

Poradnia psychologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Wad Postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Protetyki Stomatologicznej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Szkoła Rodzenia

Szkoła rodzenia

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej

Zespół długoterminowej opieki domowej