Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczny American Heart of Poland Sp. z o.o.

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko-Biała (woj.śląskie)

Telefon:

033-8290863

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział OIOK

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Pracownia diagnostyki obrazowej - angiokardiografii

Pracownia angiografii

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczny American Heart of Poland Sp. z o.o. należy do ZOZ:
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczny American Heart of Poland Sp. z o.o.

Adres:

ul. Armii Krajowej 101

43-300 Bielsko-Biała (woj.śląskie)

Telefon:

033-8290863

Fax:

033-8289393

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

548-22-77-894

REGON:

072347621