Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp.z o.o Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze

Szpital, Przychodnia
Adres:

ul. Korczaka 1

58-400 Kamienna-Góra (woj.dolnośląskie)

Telefon:

075-7462570

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyny

Blok operacyjny

Dział rehabilitacji

Dział (pracownia) fizjoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii urazowo- ortopedyczne

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział reumatologiczny

Oddział reumatologiczny

Poradna leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia chirurgii urazowo- ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Statystyka medycza

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp.z o.o Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze należy do ZOZ:
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp.zo.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kamiennej Górze

Adres:

ul. Korczaka 1

58-400 Kamienna-Góra (woj.dolnośląskie)

Telefon:

075-7462570

Fax:

075-7468577

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

614-15-30-335

REGON:

231139207