Szpital. »

Szpital.

Szpital, Podstawowa opieka zdrowotna, Dom opieki, Hospicjum, Przychodnia, Zakład diagnostyczny, Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. Baranki 24

19-300 Ełk (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

620 95 71

Komórki ZOZ w tej jednostce:

apteka zakładowa.

Apteka zakładowa

blok operacyjny.

Blok operacyjny

centralna sterylizatornia.

Sterylizatornia

centralne laboratorium analityczne.

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

dział fizjoterapii.

Dział (pracownia) fizjoterapii

dział pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

izba przyjęć.

Izba przyjęć szpitala

laboratorium mikrobiologiczne.

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

oddział anestezjologii i intensywnej terapii.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

oddział chemioterapii.

Oddział chemioterapii

oddział chirurgii ogólnej.

Oddział chirurgiczny ogólny

oddział chorób wewnętrznych.

Oddział chorób wewnętrznych

oddział dziecięcy.

Oddział pediatryczny

oddział ginekologiczno-położniczy z rooming in.

Oddział ginekologiczno-położniczy

oddział gruźlicy i chorób płuc z pododdziałem chemioterapii.

Oddział gruźlicy i chorób płuc

oddział kardiologiczny.

Oddział kardiologiczny

oddział noworodkowy.

Oddział neonatologiczny

oddział rehabilitacji.

Oddział rehabilitacyjny

ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

ośrodek rehabilitacji dziennej.

Ośrodek rehabilitacji dziennej

pielęgniarska opieka domowa.

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

pododdział rehabilitacji kardiologicznej.

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

poradnia alergologii

Poradnia alergologiczna

poradnia chemioterapii.

Poradnia chemioterapii

poradnia endokrynologiczna.

Poradnia endokrynologiczna

poradnia gruźlicy i chorób płuc.

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

poradnia leczenia bólu.

Poradnia leczenia bólu

poradnia leczenia niepłodności.

Poradnia leczenia niepłodności

poradnia logopedyczna.

Poradnia logopedyczna

poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

poradnia neonatologiczna.

Poradnia neonatologiczna

poradnia okresu przekwitania konsultacyjna

Poradnia okresu przekwitania

poradnia onkologiczna.

Poradnia onkologiczna

poradnia rehabilitacji.

Poradnia rehabilitacyjna

poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

poradnia wad postawy.

Poradnia wad postawy

poz- ambulatorium ogólne.

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

poz-nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa.

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

poz-transport sanitarny.

Zespół transportu sanitarnego

pracownia diagnostyki obrazowej.

Pracownia diagnostyki obrazowej

pracownia endoskopii.

Pracownie inne

pracownia kardiologicznych badań nieinwazyjnych.

Pracownie inne

zakład opiekuńczo-leczniczy.

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy.

Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

zespół domowego leczenia tlenem.

Zespół domowego leczenia tlenem

zespół wyjazdowy ogólny.

Zespół wyjazdowy ogólny

zespół wyjazdowy reanimacyjny R.

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

zespół wyjazdowy wypadkowy "W".

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

zespół wyjazdowy wypadkowy W.

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Szpital. należy do ZOZ:
Mazurskie Centrum Zdrowia - Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Baranki 24

19-300 Ełk (woj.warmińsko-mazurskie)

Telefon:

620 95 71

Fax:

620 95 71

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

848-16-30-309

REGON:

510996861