Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

Adres:

ul. J. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski (woj.lubelskie)

Telefon:

015-8724600

Fax:

015-8724600

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

862-14-39-920

REGON:

000308382

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Szpital Rejonowy

Szpital, Przychodnia, Zakład diagnostyczny
Adres:

ul. J. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski (woj.lubelskie)

Telefon:

0158724600

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka szpitalna

Apteka zakładowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Dział fizykoterapii z sekcją rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Dział (pracownia) fizykoterapii

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział gastrologiczny

Oddział gastrologiczny

Oddział ginekologiczno- położniczo- noworodkowy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział intensywnej terapii i anestezjologii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział psychiatryczny ogólny

Oddział psychiatryczny (ogólny)

Oddział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Oddział urazowo- ortopedyczny i pododdział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział wewnętrzny

Oddział chorób wewnętrznych

Ośrodek dializ

Stacja dializ

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii szczękowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chorób płuc dla dzieci

Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dziecięca

Poradnia pediatryczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia internistyczna

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia logopedyczna

Poradnia logopedyczna

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia nefrologiczna

Poradnia nefrologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neonatologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia patologii ciaży

Poradnia patologii ciąży

Poradnia położniczo- ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia urazowo- ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia bronchoskopii

Pracownie inne

Pracownia EKG i EEG

Pracownie inne

Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii

Pracownia gastrofiberoskopii

Pracownia diagnostyczna

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Szpitalny Oddział Ratunkowy i Dział Pomocy Doraźnej

Pogotowie, Opieka doraźna
Adres:

ul. J. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski (woj.lubelskie)

Telefon:

872-46-11w.659

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy reanimacyjny R

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zespół wyjazdowy wypadkowy W

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna
Adres:

ul. Jana Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski (woj.lubelskie)

Telefon:

872-46-11 w.347

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Poradnia lekarza POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ