Szpital SP ZOZ

Szpital, Stacja dializ
Adres:

ul. Korczaka 23

18-100 Łapy (woj.podlaskie)

Telefon:

085-8142439

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny z pododziałem intensywnej terapii

Blok operacyjny

Centralna sterylizatornia

Sterylizatornia

Centralne laboratorium analityczno-bakteriologiczne z pracownią serologiczną

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Oddział chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział dziecięcy

Oddział pediatryczny

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział wewnętrzny z salą intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział chorób wewnętrznych

Pododział noworodkowy

Oddział neonatologiczny

Pracownia badań nieinwazyjnych serca

Pracownie inne

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia medycyny obrazkowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Stacja dializ

Stacja dializ

Szpital SP ZOZ należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Adres:

ul. Korczaka 23

18-100 Łapy (woj.podlaskie)

Telefon:

085-8142439

Fax:

085-8142482

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

966-13-19-909

REGON:

050644804