szpital »

szpital

Szpital, Podstawowa opieka zdrowotna, Dom opieki, Hospicjum, Opieka domowa
Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 61

93-357 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6469877

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Apteka Zakładowa

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Anestezjologiczny

Dział anestezjologii

Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy

Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć szpitala

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia medycyny paliatywnej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Prób Wysiłkowych i Holtera

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia USG

Pracownia USG

Sterylizatornia

Sterylizatornia

Zespół Rehabilitacji Ruchowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

szpital należy do ZOZ:
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi

Adres:

ul. Kosynierów Gdyńskich 61

93-357 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

646-98-77 646-97-66

Fax:

042-6409481

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

729-24-10-635

REGON:

04002028200032