Szpital »

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Sterlinga 1/3

91-425 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6339630

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Izba Przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Klinika Endokrynologii

Oddział endokrynologiczny

Laboratorium

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział Kardiochirurgii

Oddział kardiochirurgiczny

Oddział Kardiologii Ogólnej

Oddział kardiologiczny

Oddział Reanimacyjny

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział Wad Wrodzonych

Oddział kardiochirurgiczny

Poradnia Monitorowania Zaburzeń Hemostazy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Echokardiografii

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia EKG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Elektrofizjologii i Wszczepiania Defibrylatorów

Oddział wszczepiania rozruszników

Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej i Nieinwazyjnej

Pracownie inne

Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii

Pracownia angiografii

Pracownia Hodowli Tkanek

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Holterowska

Pracownie inne

Pracownia Implantacji Stymulatorów Serca

Oddział wszczepiania rozruszników

Pracownia Monitorowania Zaburzeń Homeostazy

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownie inne

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Scyntygrafii Tarczycy

Pracownie inne

Zakład Immunoendokrynologii

Poradnia endokrynologiczna

Zakład Kardiologii Inwazyjnej

Oddział kardiochirurgiczny

Zakład Neuroendokrynologii

Poradnia endokrynologiczna

Szpital należy do ZOZ:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

Adres:

ul. Sterlinga 1/3

91-425 Łódź (woj.łódzkie)

Telefon:

042-6339630

Fax:

042-6339630

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

725-10-56-243

REGON:

000288797