Szpital »

Szpital

Szpital
Adres:

ul. Grenadierów 3

20-331 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-5354626

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka Szpitalna

Apteka zakładowa

Blok Operacyjny

Blok operacyjny

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Dział Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Izba Przyjęć Szpitala

Izba przyjęć szpitala

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział Chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział Ginekologiczny

Oddział ginekologiczny

Oddział Kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział Laryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział Neurologiczny

Oddział neurologiczny

Oddział Ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Pracownia Bronchofiberoskopowa

Pracownie inne

Pracownia Cytologiczno-Kolposkopowa i USG Ginekologiczne

Pracownie inne

Pracownia Diagnostyki Holterowskiej

Pracownie inne

Pracownia Echokardiografii

Pracownie inne

Pracownia EEG

Pracownie inne

Pracownia Endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia Prób Wysiłkowych i EKG

Pracownie inne

Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Dziennej w Szpitalu

Dział (pracownia) fizjoterapii

Szpital należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Adres:

ul. Grenadierów 3

20-331 Lublin (woj.lubelskie)

Telefon:

081-5354626

Fax:

081-5355698

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

946-21-46-139

REGON:

430972180