Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach

Adres:

ul. Daszyńskiego 1

32-065 Krzeszowice (woj.małopolskie)

Telefon:

282 00 22

Fax:

282 05 21

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

944-18-02-012

REGON:

357001394

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital
Adres:

ul. Daszyńskiego 1

32-065 Krzeszowice (woj.małopolskie)

Telefon:

282 00 22

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Dzienny Oddział Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Laboratorium diagnostyczne

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Oddział szpitalny rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacyjny

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia specjalistyczna reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Zespół pracowni rehabilitacyjnych

Dział (pracownia) fizjoterapii